"OLD WORLD EXPLORATION" - 100% SILK TIE"OLD WORLD EXPLORATION" - TEI 100% SIDAN

This vintage map of the world will have anyone feeling like an explorer ready to conquer new lands. The "Old World Exploration" tie, is made from 100% silk, is perfect for both history and geography buffs.  The tie is 56 inches long and is 3.5 inches wide.

Bydd map o'r byd "vintage" hyn yn cael unrhyw un sy'n teimlo fel archwiliwr yn barod i oresyn tiroedd newydd. Mae'r tei 100% sidan hyn, yn anrheg berffaith i hanesydd neu ddearyddwyr. Mae'r tei yn 56 modfedd o hyd ac mae'n 3.5 modfedd o led.

£29.99 -