OIL PAINTINGS IN PUBLIC OWNERSHIP: THE NATIONAL LIBRARY OF WALES'OIL PAINTINGS IN PUBLIC OWNERSHIP': LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU

This volume contains all the paintings in oil, tempera or acrylic held at the National Library of Wales.

The collection encompasses every aspect of Welsh life: famous individuals places and historical towns.

Here will be found some of Wales's treasures showing that this is a truly national collection.

Hardback. 320 pages

Size 29.5 cm x 23.5 cm

Mae'r gyfrol yn cynnwys yr holl luniau gwreiddiol mewn olew, tempera neu acrylig, dan ofal y Llyfrgell.

Mae casgliad y Llyfrgell Genedlaethol yn cynnwys pob agwedd o fywyd Cymru, ein henwogion, lleoedd hynafol a threfi hanesyddol.

Gweler yn y gyfrol hon rai o drysorau pwysig y genedl: casgliad Cenedlaethol i Gymru.

Clawr caled. 320 tudalen

Maint 29.5cm x 23.5 cm

£35.00 -