NOTEBOOK - GARDEN BIRDSLLYFR NODIADAU - ADAR YR ARDD

Jot down helpful notes this pretty A5 sized notebook.  The cover features an array of different garden birds with delicate floral branches on a sky-blue background.  The notebook contains 40 sheets (80 pages) of plain white paper.

Dimensions - 21cm x 14cm x 0.5cm

Llenwch y llyfr A5 hwn efo nodiadau defnyddiol.  Ar y clawr mae lluniau amrywiaeth o adar gardd gyda changhennau blodau cain ar gefndir glas golau. Mae'r llyfr nodiadau yn cynnwys 40 o dudalennau (80 tudalen) o bapur gwyn plaen.

Dimensiynau - 21cm x 14cm x 0.5cm

£3.50 -