MYTHS, MEMORIES AND FUTURES

This book, arising from a series of lectures organised by the Institute of Welsh Affairs, examines the way myths, memories and futures intermingle in developing ideas about national identity in 21st Century Wales.

Pages:  106

Mae'r llyfr hwn wedi cael eu hysgrifennu o ganlyniad gyfres o ddarlithoedd a drefnwyd gan Sefydliad Gwleidyddiaeth Gymreig, yn bwrw golwg ar y ffordd y mae chwedlau ac atgofion y dyfodol yn cyd-weu wrth ddatblygu syniadau am hunaniaeth genedlaethol yn y Gymru gyfoes.

106 o dudalennau

£12.00 -