MY FIRST BIRD BOX KIT - SPRINGWATCH

The bird box, is made of reclaimed and recycled wood pieces that have been pre-drilled for quick and easy assembly and includes a roof ridge, tacks, screws and instructions.  Designed to attract a variety of different birds, the box has a standard 28mm hole opening which can be reduced to 25mm using the plate (which is included) and also offers an optional "robin friendly" removeable panel. The finished bird house can be easily mounted onto a wall or tree. Designed and made in Britain.

Mae'r bocs adar hwn, wedi cael ei wneud o ddarnau pren sydd wedi eu hadfer ac ailgylchu, ac sydd wedi drilio ar gyfer cydosodi'n gyflym. Mae'r bocs yn cynnwys crib i'r to, taciau, sgriwiau a chyfarwyddiadau. Cynlluniwyd i ddenu amrywiaeth o wahanol adar, mae'r bocs efo agoriad twll 28mm safonol ond gellir ei leihau i 25mm gan ddefnyddio'r plât (sy'n cael ei gynnwys), mae hefyd yn cynnig panel symudadwy er mwyn i robin goch ymgartrefi yn y tŷ. Gall y tŷ adar gorffenedig cael ei osod yn hawdd ar wal neu goeden. Dyluniwyd a wnaed ym Mhrydain.

£18.99 -