MY ANCESTORS WERE ... LONDONERS

One-sixth of the population of England and Wales live in the London area, and a high proportion of the population has always lived in London. Tracing London ancestors relies  on much of the same techniques used elsewhere, although with different emphases. The purpose of this booklet is to review these techniques in the specific circumstances of London.

Pages: 101

Mae un rhan o chwech o boblogaeth Cymru a Lloegr yn byw yn ardal Llundain, ac mae cyfran uchel o'r boblogaeth wedi byw yn Llundain erioed. Mae olrhain hynafiaid Llundain yn dibynnu llawer a'r technegau a ddefnyddir mewn mannau eraill, er gyda gwahanol bwyslais. Pwrpas y llyfryn hwn yw adolygu technegau hyn yn yr amgylchiadau penodol Llundain.

101 o dudalennau

£8.99 -