MY ANCESTORS WERE CONGREGATIONALISTS

Family historians will be well aware that parish registers are not the only available source for identifying baptisms, marriages and burials of their ancestors. Congregationalism has its roots in the sixteenth century, although it was only after the Toleration Act of 1689 that its members became free to worship openly. This booklet includes a list of Congregational Chapels founded before 1850, with details of holdings by record offices and major libraries.

Pages: 77

Bydd haneswyr teulu yn ymwybodol iawn na chofrestri plwyf yw'r unig ffynhonnell sydd ar gael ar gyfer adnabod bedyddiadau, priodasau a chladdedigaethau eu hynafiaid. Mae gan Annibynwyr ei wreiddiau yn yr unfed ganrif ar bymtheg, er dim ond ar ôl y Ddeddf Goddefiad 1689 rhoddodd gydnabyddiaeth swyddogol i'w aelodau addoli yn agored. Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys rhestr o Gapeli Annibynnol a sefydlwyd cyn 1850, gyda manylion am daliadau gan archifdai a llyfrgelloedd.

77 o Dudalennau

£3.90 -