MY ANCESTOR WAS IN ... THE BRITISH ARMY

This book is a guide to British Army sources, aiding the historian in researching their ancestors who served in the British Army from 1660. The book covers the wealth of sources available in archives and online.

Pages:  301

Mae'r llyfr hwn yn ganllaw i ffynonellau'r Fyddin Brydeinig, yn gymorth i'r hanesydd wrth ymchwilio ei chyndeidiau a fu'n gwasanaethu yn y Fyddin Brydeinig o 1660.  Mae'r llyfr yn cynnwys cyfoeth o ffynonellau sydd ar gael mewn archifau ac ar-lein.

301 o dudalennau

£9.99 -