MY ANCESTOR WAS ... IN SERVICE

This book gives some guidance in researching ancestors who were in service or who themselves employed domestic staff. A comprehensive guide containing vital information for those researching ancestors who primarily worked ‘in service’.  By the end of the Victorian era, nearly a third of all women and also many men in England and Wales had been a domestic worker at some time in their lives.

Pages:  143

Mae'r llyfr hwn yn rhoi rhywfaint o arweiniad mewn i ymchwilio hynafiaid a oedd mewn gwasanaeth neu oedd eu hunain yn cyflogi staff domestig. Canllaw cynhwysfawr sy'n cynnwys gwybodaeth hanfodol ar gyfer y rhai sy'n ymchwilio hynafiaid a oedd yn gweithio yn bennaf yn y gwasanaeth. Erbyn diwedd oes Fictoria, oedd bron i draean o fenywod a hefyd llawer o ddynion yng Nghymru a Lloegr wedi bod yn weithiwr yn y cartref ar ryw adeg yn eu bywydau.

143 o dudalennau

£8.50 -