MY ANCESTOR WAS AN ... APPRENTICE

This comprehensive book includes an explanation of different types of apprentices and the history of apprenticeships in this country.  Here the author looks at the long established institution, and how it is more than likely that we all have apprentices somewhere in our family histories, showing the importance of apprenticeships to industry from the middle ages to the 19th century.

Pages: 121

Mae'r llyfr cynhwysfawr hwn yn cynnwys esboniad o wahanol fathau o brentis a hanes prentisiaethau yn y wlad hon. Mae'r awdur yn edrych ar y sefydliad, a sut y mae'n fwy na thebyg bod gennym i gyd brentisiaid rhywle yn ein hanes teuluoedd, gan ddangos pwysigrwydd prentisiaethau i ddiwydiant o'r oesoedd canol i'r 19eg ganrif.

121 o dudalennau

£8.99 -