MY ANCESTOR WAS A ... STUDIO PHOTOGRAPHER

This book is a guide to tracing the career and work of ancestors who worked in commercial studio photography. Also explaining how you may be able to trace surviving examples of your ancestor's work.

Pages: 169

Mae'r llyfr hwn yn ganllaw i olrhain gyrfa a gwaith o'n hynafiaid a oedd yn gweithio mewn stiwdio ffotograffiaeth fasnachol. Hefyd yn esbonio sut efallai y byddwch yn gallu olrhain enghreifftiau o waith eich hynafiad.

169 o dudalennau

£9.99 -