MY ANCESTOR WAS A ... ROYAL MARINE

This book gives guidance in tracing ancestors who served in the Royal Marines. Outlining the records available and where to find them with a chapter on the history of the service. The author states where records can be found, Court Martial records and names of the medals awarded to members of the Royal Marines. An useful glossary and bibliography completes the volume along with some addresses and web-sites.

Pages: 110

Mae'r llyfr hwn yn rhoi arweiniad i olrhain hynafiaid a wasanaethodd yn y Llynges Frenhinol. Amlinellu'r cofnodion ar gael a ble i ddod o hyd iddynt gyda phennod ar hanes y gwasanaeth. Mae'r awdur yn nodi lle y gall cofnodion gael eu canfod, cofnodion Llys Ymladd ac enwau o'r medalau a ddyfarnwyd i aelodau o'r Môr-filwyr Brenhinol. Mae rhestr termau a llyfryddiaeth ddefnyddiol yn cwblhau'r gyfrol ynghyd â rhai cyfeiriadau a gwefannau.

110 o dudalennau

£6.95 -