MY ANCESTOR WAS A ... FREEMASON

This book deals with the history of Freemasonry in  England and Wales and how to find the records of Freemason ancestors.  Also included are chapters on Freemasonry publications, lodges, prisoners of war and record repositories.

Pages:  48

Mae'r llyfr hwn yn ymdrin â hanes Seiri Rhyddion yng Nghymru a Lloegr a sut i ddod o hyd i'r cofnodion hynafiaid. Mae'n cynnwys penodau ar gyhoeddiadau'r Seiri Rhyddion, porthdai, carcharorion rhyfel a chofnodion.

Tudalennau: 48

£7.99 -