MUG - THE OLD COLLEGE ABERYSTWYTH MWG - YR HEN GOLEG ABERYSTWYTH

This ceramic mug features a stunning design of the Old College Aberystwyth on the front and back, and the words Yr Hen Goleg Aberystwyth down the side - a great affordable present!  The mug is dishwasher safe. 

Height of Mug: 9.2cm

Mae'r mwg ceramig hwn yn cynnwys dyluniad trawiadol o Yr Hen Goleg Aberystwyth ar y blaen a'r cefn, a'r geiriau Yr Hen Goleg Aberystwyth lawr yr ochr - anrheg fforddiadwy wych! Mae'r mwg yn gallu cael eu golchi mewn peiriant golchi llestri.  

Uchder y Mwg: 9.2cm

£6.50 -