MUG - SIR KYFFIN WILLIAMS - ERYRI/SNOWDONIA LANDSCAPEMWG - SYR KYFFIN WILLIAMS - ERYRI/SNOWDONIA

The National Library has reproduced this mug which is decorated with an image of Eryri Landscape.  Dishwasher and Microwavable safe.  Exclusive to the National Library of Wales shop.

Mug Height:  8.5cm.

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu'r mwg hwn sydd wedi'i haddurno efo delwedd o Tirlun Eryri.   Addas i ficrodon a pheiriant golchi llestri. Ar gael o siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn unig.

Uchder y Mwg: 8.5cm

£8.00 -