MUG - SIR KYFFIN WILLIAMS - ERYRI LANDSCAPEMWG - SYR KYFFIN WILLIAMS - TIRLUN ERYRI

The National Library has reproduced this mug which is decorated with an image of Eryri Landscape.  Reproduced to coincide with the Kyffin Williams - Tu ôl i'r Ffrâm/Behind the Frame exhibition which runs from 16th February 2018 - 1st September 2018 at the National Library of Wales.   Dishwasher and Microwavable safe.  Exclusive to the National Library of Wales shop.

Mug Height:  8.5cm.

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu'r mwg hwn sydd wedi'i haddurno efo delwedd o Tirlun Eryri. Atgynhyrchwyd i gyd-fynd â'r arddangosfa Kyffin Williams - Tu ôl i'r Ffrâm/Behind the Frame sydd yn rhedeg o 16eg o Chwefror 2018 hyd at 1af o Fedi 2018 yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Addas i ficrodon a pheiriant golchi llestri. Ar gael o siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn unig.

Uchder y Mwg: 8.5cm

£8.00 -