MUG - SIR KYFFIN WILLIAMS - SELF PORTRAITMWG - KYFFIN WILLIAMS - HUNAN PORTREAD

The National Library has reproduced this mug which is decorated with an image of a self portrait of Sir Kyffin Williams on a yellow backround on one side and his signature on the other.  Dishwasher and Microwavable safe.  Exclusive to the National Library of Wales shop.

Mug Height:  8.5cm.

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu'r mwg hwn sydd wedi'i haddurno efo delwedd o Hunan Bortread Syr Kyffin Williams ar gefndir melyn ar un ochr, a'i llofnod ar yr ochr arall.   Addas i ficrodon a pheiriant golchi llestri. Ar gael o siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn unig.

Uchder y Mwg: 8.5cm

£8.00 -