MUG - SIR KYFFIN WILLIAMS - I HAVE BEEN LUCKY ...

The National Library has reproduced this mug which is decorated with an image of a  Sir Kyffin Williams's signature on a yellow backround on one side, and "I have been lucky to have been born into such a land" on the other.  Dishwasher and Microwavable safe.  Exclusive to the National Library of Wales shop.

Mug Height:  8.5cm.

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu'r mwg hwn sydd wedi'i haddurno efo delwedd o llofnod Syr Kyffin Williams ar gefndir melyn ar un ochr, ac "I have been lucky to have been born into such a land" ar yr ochr arall.  Addas i ficrodon a pheiriant golchi llestri. Ar gael o siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn unig.

Uchder y Mwg: 8.5cm

£8.00 -