MUG - WITCHES BREWMWG - WITCHES BREW

This mug is designed to look like a cauldron, is painted in a deep black colour with the words 'Witches Brew' and a moon and stars design on each side.  Made of 100% Bone China and Microwave and dishwasher safe.  Each mug comes beautifully packaged in a matching box.

Height of mug:  10cm

Mae'r mwg hwn wedi'i gynllunio i edrych fel crochan, wedi'i beintio mewn lliw du dwfn gyda'r geiriau 'Witches Brew' a dyluniad lleuad a sêr ar bob ochr. Wedi'i wneud o Bone China 100% ac yn ddiogel i roi mewn microdon a pheiriant golchi llestri. Mae pob mwg yn dod mewn bocs.

Uchder y mwg: 10cm

£8.99 -