MUG - PANEDMWG - PANED

This white fine bone china mug features instructions on the inside on how to make the perfect cup of tea, written in "cynghanedd" and composed by Mererid Hopwood. Translated into English - "A Good Morning... is boiling the kettle, reaching for the leaves and drinking a cup of tea... in about half a minute you are, once again content".

Size of Mug:  10cm

Mae'r mwg "bone china" hyn cynnwys cyfarwyddiadau ar y tu mewn ar sut i wneud y cwpaned o de perffaith, wedi'i ysgrifennu yn "cynghanedd" a'i gyfansoddi gan Mererid Hopwood. "Bore da... yw berwi dwr, estyn y dail yn glwstwr, ac yfed dished o de... ymhen rhyw hanner munud rwyt eto'n fodlon dy fyd!"

Maint y Mwg: 10cm

£12.99 -