MUG - MIRI MAWRMUG - MIRI MAWR

This colourful mug features an image reproduced by kind permission of Sain - To co-incide with the Record:  Folk, Protest and Pop exhibition held at the National Library of Wales from 22nd June 2019 - 1st February 2020. This item is exclusive to the National Library of Wales. 

Height of Mug:  9cm

Mae'r mwg liwgar hwn wedi'i harddurno efo delwedd wedi'i hatgynhyrchu gyda chaniatâd caredig Sain - I gyd-fynd â'r arddangosfa Record: Gwerin, Protest a Phop a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 22 Mehefin 2019 - 1af Chwefror 2020. Mae'r eitem hon yn gyfyngedig i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Uchder y mwg:  9cm

£7.50 -