MUG - "GWLAD GWLAD"MWG - "GWLAD GWLAD"

This plain white bone china mug, has the words from the Welsh National Anthem printed around the mug in black.  At the bottom of the mug is a picture of the Welsh Dragon.  Dishwasher and microwave safe.

Height of Mug - 8cm

Mae'r mwg plaen hyn efo geiriau yr Anthem Cymraeg wedi'i argraffu o amgylch y mwg mewn print du. Ar waelod y mwg, mae llun o'r Ddraig Goch.  Mae'r mwg hwn yn ddiogel i olchi mewn peiriant golchi llestri ac i roi yn y ficrodon.

Uchder y mwg - 8cm

£9.99 -