MUG - GEOFF CHARLES COLLECTION - COFIWCH DREWERYNMWG - CASGLIAD GEOFF CHARLES - COFIWCH DREWERYN

The National Library of Wales have a remarkable collection of Geoff Charles photographs, and have reproduced some of his work on this mug.  This bone china mug is printed with an image from the collection along with the National Library of Wales logo.  This item is exclusive to the National Library of Wales. Dishwasher and microwave safe.

Height of mug - 8.5cm

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru gyda chasgliad hynod o ffotograffau Geoff Charles, ac maen nhw wedi ailgynhyrchu peth o'i waith ar y mwg hwn. Mae'r mwg "bone china" hyn wedi printio efo llun o'r casgliad ynghyd â'r logo Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Mae'r eitem hon yn gyfyngedig i'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Mae'r mwg hwn yn ddiogel i olchi mewn peiriant golchi llestri ac i roi yn y ficrodon.

Uchder y mwg - 8.5cm

£8.00 -