MUG - DŴR (HUW JONES)MWG - DŴR (HUW JONES)

This colourful mug features an image reproduced by kind permission of Sain. This item is exclusive to the National Library of Wales. 

Height of Mug:  9cm

Mae'r mwg liwgar hwn wedi'i harddurno efo delwedd wedi'i hatgynhyrchu gyda chaniatâd caredig Sain. Mae'r eitem hon yn gyfyngedig i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Uchder y mwg:  9cm

£7.50 -