MUG - COFIWCH DRYWERYNMWG - COFIWCH DRYWERYN

This ceramic mug features the famous piece of graffiti, painted over 50 years ago, which is important for all of Wales’ inhabitants. The mug is dishwasher safe.

Height of Mug: 9.2cm

Mae'r mwg ceramig hwn yn dangos y darn graffiti enwog, a chafodd eu peintio dros 50 mlynedd yn ôl, sy'n bwysig i holl drigolion Cymru. Mae'r mwg yn gallu cael eu golchi mewn peiriant golchi llestri.

Uchder y Mwg: 9.2cm

£7.99 -