MUG - CARICATURE MAP OF WALESMWG - GWAWDLUN O GYMRU

This bone china mug has been produced exclusively for the National Library of Wales, featuring a caricature map of Wales as Owain Glyndŵr, taken from a lithograph by Vincent Brooks, ca. 1850 on both sides of the mug, also printed on the mug is the word Cymru.

Height of Mug: 9cm

Mae'r mwg tsieni hwn wedi cael ei wneud yn unigrhyw ar gyfer Y Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn cynnwys map gwawdlun o Gymru fel Owain Glyndŵr, a gymerwyd o lithograff gan Vincent Brooks, ca. 1850 ar y ddwy ochr y mwg, hefyd wedi eu hargraffu ar y mwg yw'r gair Cymru.

Uchder y Mwg: 9cm

£8.00 -