MUG - CALONNAU (LIZZIE SPIKES)MWG - CALONNAU (LIZZIE SPIKES)

Using her unique style, Lizzie has produced this bone china chunky mug, featuring a collage of brightly coloured hearts.

Mug Height: 9.5cm

Gan ddefnyddio ei steil unigryw, mae Lizzie wedi cynhyrchu'r mwg hwn, sy'n cynnwys casgliad o galonnau llachar.

Uchder y Mwg:  9.5cm

£12.50 -