MUG - BOOKS (DARK)MWG - LLYFRAU (TYWYLL)

This ceramic mug is beautifully adorned with the spines of classic must-read novels - have you read them all?  A great gift idea for anyone whose head is always buried in a book. The mug is dishwasher safe. 

Height of Mug: 9.2cm

Mae'r mwg ceramig hwn wedi'i addurno'n hyfryd â phigau llyfrau nofelau clasurol - ydych chi wedi darllen nhw i gyd? Anrheg wych i unrhyw un sydd a'i phen bob amser mewn llyfr. Mae'r mwg yn ddiogel peiriant golchi llestri. 

Uchder y Mwg: 9.2cm

£6.50 -