MUG - ABERYSTWYTH SEAFRONT MWG - LAN Y MÔR ABERYSTWYTH

This ceramic mug features a stunning design of the Aberystwyth Seafront on the front and back, and the words Aberystwyth Ceredigion down the side - a great affordable present!  The mug is dishwasher safe. This item is gift boxed.

Height of Mug: 9.2cm

Mae'r mwg ceramig hwn yn cynnwys dyluniad trawiadol o Lan y Môr Aberystwyth ar y blaen a'r cefn, a'r geiriau Aberystwyth Ceredigion lawr yr ochr - anrheg fforddiadwy wych! Mae'r mwg yn gallu cael eu golchi mewn peiriant golchi llestri.  Mae'r eitem hon yn dod mewn bocsys rhodd.

Uchder y Mwg: 9.2cm

£7.50 -