MORGAN A MAGI ANN

This reading book is about Morgan and Magi Ann and their new puppy.  A new edition of a classic story for young children. First published in 1969 by Cymdeithas Lyfrau Ceredigion.

Mae'r llyfr hyn yn adrodd hanes Morgan a Magi Ann a'u ci bach newydd.  Argraffiad newydd o stori glasurol i blant bach.  Cyhoeddwyd gyntaf yn 1969 gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion.

£3.50 -