MONTGOMERYSHIRE PLEADINGS IN THE COURT OF CHANCERY 1558-1714

The Powysland Club was founded in 1867, and is the oldest, most distinguished and best known regional learned societies in Wales.  The Society is devoted to the furtherance and publication of local studies concerning old Montgomeryshire and its border areas.

Pages:  182

Sefydlwyd Clwb Powysland ym 1867, un o'r cymdeithasau hynaf, mwyaf nodedig a mwyaf adnabyddus rhanbarthol a ddysgwyd yng Nghymru. Mae'r Gymdeithas yn ymroddedig i hyrwyddo a chyhoeddi astudiaethau lleol yn ymwneud ag hen Sir Drefaldwyn ar ardaloedd ar y ffin.

182 o dudalennau

£12.50 -