MEETINGS WITH REMARKABLE MANUSCRIPTS

This is a book about why medieval manuscripts matter.   The idea for the book, which is entirely new, is to invite the reader into intimate conversations with twelve of the most famous manuscripts in existence and to explore with the author what they tell us about nearly a thousand years of medieval history - and sometimes about the modern world too. Christopher de Hamel introduces us to kings, queens, saints, artists, librarians, thieves, dealers, collectors and the international community of manuscript scholars, showing us how he and his fellows piece together evidence to reach unexpected conclusions.  The book touches on religion, art, literature, music, science and history.

Pages:  632

Mae'r llyfr hwn yn sôn am lawysgrifau canoloesol o bwys. Mae'r syniad ar gyfer y llyfr, yn hollol newydd, mae'n gwahodd y darllenydd i mewn i sgyrsiau personol gyda deuddeg o lawysgrifau enwocaf mewn bodolaeth ac i archwilio gyda'r awdur yr hyn y maent yn ei ddweud wrthym am bron i fil o flynyddoedd o hanes canoloesol - a hefyd am y byd modern. Christopher de Hamel sydd yn ein cyflwyno i frenhinoedd, breninesau, saint, artistiaid, llyfrgellwyr, lladron, gwerthwyr, casglwyr a'r gymuned ryngwladol o ysgolheigion llawysgrifau, gan ddangos i ni sut mae ef a'i chymrodwyr yn dod a darnau o dystiolaeth at ei gilydd a dod o hyd i gasgliadau annisgwyl. Mae'r llyfr yn cyffwrdd ar grefydd, celf, llenyddiaeth, cerddoriaeth, gwyddoniaeth a hanes.

632 o dudalennau

£30.00 -