MEDIEVAL PATTERNS TO COLOUR - COLOURING BOOKMEDIEVAL PATTERNS TO COLOUR - LLYFR LLIWIO

More than just a colouring book, this is a unique introduction to medieval art.  An interactive way of finding out about the images, motifs and colours typical of the Middle Ages.  32 pages.

Mae'r llyfr hwn yn fwy na llyfr lliwio, mae'n gyflwyniad unigryw i gelf ganoloesol. Ffordd ryngweithiol i chwilio allan am ddelweddau, motiffau a lliwiau nodweddiadol o'r Canol Oesoedd. 32 o dudalennau

£5.99 -