MAP ADDICT

Mike Parker, presenter of Radio 4’s 'On the Map', celebrates the richness of all things maps in this fantastic read.

Have you ever got through an entire day without checking the A-Z, Google Earth or planning a walk?  This book combines cartographic history and trivia with observation to create a highly readable exposé of the world of maps. Only here can you find out which area has officially been named by the OS.

Mike Parker, cyflwynydd Radio 4 'On the Map', yn dathlu cyfoeth pob peth mapiau yn y darlleniad ffantastig hyn. Ydych chi erioed wedi mynd trwy diwrnod cyfan heb wirio at yr A-Z, Google Earth neu gynllunio taith gerdded? Mae'r llyfr hwn yn cyfuno hanes cartograffig a trivia gydag arsylw i greu cyflwyniad hynod ddarllenadwy o fyd mapiau. Dim ond yma gallwch gael gwybod pa ardal sydd wedi cael ei henwi yn swyddogol gan OS.

£9.99 -