MAN AND HORSE IN DESERT - SIR KYFFIN WILLIAMS MUGDYN A CHEFFYL YN YR ANIALDIR - MWG SYR KYFFIN WILLIAMS

Exclusive to the National Library of Wales shop.

The National Library of Wales has a remarkable collection of Sir Kyffin Williams' original watercolours, drawings and oil paintings produced after his visit to Patagonia in 1968-9. 

The National Library has reproduced some of Sir Kyffin's most striking paintings from his Patagonia Collection.

Mug: Height approx. 8.5cm. Dishwasher and Microwavable safe

Ar gael o siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn unig.

Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru gasgliad rhyfeddol o ddyfrlliwiau, dyluniadau gwreiddiol a lluniau olew Syr Kyffin Williams a gynhyrchwyd ganddo ar ôl ei ymweliad i Batagonia yn 1968-9.

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu rhai o ddarluniau mwyaf trawiadol o gasgliad Gwladfa Syr Kyffin.

Mwg: Uchder tua 8.5cm. Addas i meicrodon a peiriant golchi llestri

£8.00 -