MAM CROESO I'R CLWB!

A factual book for new mums, leading the mother through pregnancy, until the end of the first year of the baby's life. It comprises of short chapters, based on the experiences of the author, together with quotes from other mums from all over Wales.

Llyfr ffeithiol i famau newydd. Mae'n arwain y fam drwy'r beichiogrwydd, hyd ddiwedd blwyddyn gyntaf y plentyn. Cynhwysir nifer o benodau byrion, yn seiliedig ar brofiad yr awdur, ynghyd â nifer o ddyfyniadau gan famau eraill o bob cwr o Gymru.

£6.99 -