MAKING SENSE OF LATIN DOCUMENTS FOR FAMILY & LOCAL HISTORIANS

The aim of this book is to set out and translate the basic form of the most useful and common Latin documents, enabling the genealogist to get the most out of them. It is not a guide to reading old handwriting or teaching yourself Latin, although you need to be reasonably competent in both of these to understand Latin documents.

Pages:  84

Nod y llyfr hwn yw amlinellu a chyfieithu dogfennau Lladin gan ddefnyddio'r ffurf fwyaf sylfaenol, gan alluogi'r achydd i gael y gorau ohonynt. Nid arweiniad at ddarllen hen lawysgrifen na addysgu eich hun Lladin ydy'r llyfr hwn, er bod angen i chi fod yn rhesymol gymwys yn y ddau o'r rhain er mwyn deall dogfennau Lladin.

84 o dudalennau

£7.50 -