MAGNETIC TRAVEL GAME - CHECKERSGÊM TEITHIO MAGNETIG - CHECKERS

This is a compact magnetic game to play on the go. Pieces stay firm enough to store mid game and start up again later. This game comes in a metal case with a cloth zipper surrounding and an instruction booklet.  High quality and made to last.

Mae gêm fagnetig hon yn ddelfrydol i chwarae pan ydych yn teithio. Mae'r darnau yn aros yn ddigon cadarn i storio yng nghanol gêm, ac ail-ddechrau i fyny eto nes ymlaen. Mae'n dod mewn tin metel gyda sip brethyn amgylchynol a llyfryn cyfarwyddiadau. Gêm o ansawdd uchel a gwneud i bara.

£9.99 -