MAGNETIC SHOPPING LISTRHESTR SIOPA MAGNETIG

This Magnetic Shopping List has a pretty floral pattern and Welsh wording - "Rhestr Siopa" (Shopping List), with 200 ruled tear-off sheets and a magnetic strip on the back to attach to the fridge.

Pad Measurements:  21cm x 10cm

Mae'r Rhestr Siopa fagnetig hwn efo patrwm pert o flodau a'r geiriau Cymraeg "Rhestr Siopa", mae 200 o dudalennau sydd yn rhwygo a strip magnetig ar y cefn i chi atodi i'r oergell.

Mesuriadau'r Pad: 21cm x 10cm

£4.75 -