MAGNETIC POETRY KIT - FREUDCIT BARDDONIAETH MAGNETIG - FREUD

This box contains over 200 magnetized words and word fragments - install them on your fridge, or any other steel surface, and watch the poetry emerge as you arrange them!  Guaranteed to take your imagination to all kinds of uncharted territories.  Comes in a reusable cardboard storage box. Word tile height is 1 cm. Package size: 12cm x 7.5cm x 3 cm

Tu fewn i'r bocs hwn, mae dros 200 o eiriau a darnau geiriau - rhowch nhw ar eich oergell neu unrhyw arwyneb dur arall, gwyliwch y farddoniaeth yn dod i'r amlwg wrth i chi eu trefnu! Gwarantedig i fynd a'ch dychymig i bob math o diriogaethau dieithr. Mae'n dod mewn bocs storio cardbord gellir eu hailddefnyddio. Maint y teiliau yw 1cm. Maint y Pecyn: 12cm x 7.5cm x 3cm

£9.95 -