MAGNETIC NOTEBOOKLLYFR NODIADAU MAGNETIG

This Magnetic Notebook has a pretty floral pattern and Welsh wording - "Nodiadau" (Notes), with 200 ruled tear-off sheets and a magnetic strip on the back to attach to the fridge.

Pad Measurements:  21cm x 10cm

Mae'r Llyfr Nodiadau fagnetig hwn efo patrwm pert o flodau a'r geiriau Cymraeg "Nodiadau", mae 200 o dudalennau sydd yn rhwygo a strip magnetig ar y cefn i chi atodi i'r oergell.

Mesuriadau'r Pad: 21cm x 10cm

£4.75 -