MAGNET - MAMGU ORAU'R BYD

This magnet with a pretty floral pattern and Welsh wording - "Mamgu Orau'r byd" (World's Best Grandmother), would be an ideal gift to give this Mother's Day.

Magnet Size:  8cm x 5.5cm

Bydd y magnet hwn efo patrwm pert o flodau a'r geiriau "Mamgu Orau'r byd", yn anrheg berffaith i roi ar Sul y Mamau hyn

Maint y Magnet: 8cm x 5.5cm

£1.99 -