LOVE SPOON (DARK WOOD) - HJ32LLWY GARU (PREN TYWYLL) - HJ32

The custom of giving a Love Spoon is unique to Wales and originated in the 17th Century, when lovers would offer intricately carved spoons, bearing symbols of their feelings and hopes, to their partners.  Love Spoons today are given as gestures of friendship, engagement, wedding and anniversary gifts, and also make excellent reminders of a visit to Wales.

Love Spoon Dimensions:  16cm x 4cm

Mae'r arferiad o roi Llwy Garu yn unigryw i Gymru ac yn tarddu o'r Oesoedd Canol. Datganwyd teimladau cariadfab yng nghymhlethdod a rhagoriaeth y cerfio. Yn ddiweddar, rhoddir Llwyau Caru hefyd fel symbol o gyfeillgarwch a lwc dda neu i ddathlu rhyw achlysur arbennig. Maent hefyd yn atgof ardderchog o ymweliad a Chymru.

Maint y Llwy Garu:  16cm x 4cm

£5.99 -