LLYFR SBORT A SBRI 123 SALI MALI

One of Wales' best known faces reaches an important milestone. On 19th June 2019, Sali Mali celebrated her 50th birthday!

This colorful book will offer children hours of fun. With a page for each number up to 20, full colour pictures and opportunities to do a variety of counting activities, of course, Sali Mali and her friends will be central to all of them.

Mae un o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig. Ar 19 Fehefin 2019, dathlodd Sali Mali ei phen-blwydd yn bumdeg mlwydd oed!

Dyma lyfr lliwgar a fydd yn cynnig oriau o hwyl i blant. Efo tudalen ar gyfer pob rhif hyd at 20, lluniau lliw llawn a chyfleoedd i wneud amrywiaeth o weithgareddau rhifo, wrth gwrs, bydd Sali Mali a’i ffrindiau’n ganolog i’r holl hwyl.

£3.99 -