CHRISTMAS CARDS - LLANBADARN - LIZZIE SPIKESCARDIAU NADOLIG - LLANBADARN - LIZZIE SPIKES

These beautifully designed gate fold cards designed by Aberystwyth artist - Lizzie Spikes, feature an image of Llanbadarn, they open from the centre to reveal the words "Nadolig Llawen" inside.  Each pack contains 6 Christmas cards with envelopes.  Each card measures 15cm x 10.5cm.  The cards have been left blank for you to write your own message.  A great way to send some festive cheer to family and friends!

Mae'r cardiau hyfryd hyn sydd wedi'i dylunio gan arlunydd o Aberystwyth - Lizzie Spikes, yn dangos delwedd o Lanbadarn, maent yn agor o'r canol i ddatgelu'r geiriau "Nadolig Llawen" y tu mewn. Mae pob pecyn yn cynnwys 6 cerdyn Nadolig gydag amlenni. Mae pob cerdyn yn mesur 15cm x 10.5cm. Mae'r cardiau wedi cael eu gadael yn wag i chi ysgrifennu neges eich hunan. Ffordd wych o anfon hwyl y Nadolig i deulu a ffrindiau!

£6.00 -