CHRISTMAS CARDS - LLYFRGELL YN YR EIRACARDIAU NADOLIG - LLYFRGELL YN YR EIRA

Pack of 6 Christmas cards with envelopes designed by Aberystwyth artist Lizzie Spikes.

Using her unique style Lizzie has captured one of Wales' most iconic buildings in the build up to Christmas.

Blank inside

Size 15cm x 10.5cm

Pecyn o 6 cerdyn Nadolig gydag amlenni wedi'i dylunio gan artist o Aberystwyth Lizzie Spikes.

Gan ddefnyddio ei steil unigryw, mae Lizzie wedi tynnu darlun arbennig o un o adeiladau mwyaf eiconig Cymru yn y dyddiau cyn Nadolig.

Gwag tu fewn

Maint 15cm x 10.5cm

£6.00 -