LIBER CORONACIONIS BRITANORUM (THE BOOK OF THE CROWNING OF THE BRITONS)

Liber Coronacionis Britanorum (The Book of the Crowning of the Britons), is an unpublished Middle Welsh adaptation of Geoffrey of Monmouth's History of the Kings in Britain, focusing on the succession of British kings and queens from Brutus down to Vortigern, Arthur and Cadwaladr. It is edited here by Patrick Sims-Williams from a manuscript of c.1500, in which the narrative, for the first time in Wales - is illustrated.

Addasiad mewn Cymraeg Canol o hanes Lladin Sieffre o Fynwy yw Liber Coronacionis Britanorum (Llyfr Coroni'r Brythoniaid), sy'n canolbwyntio ar olyniaeth brenhinoedd a breninesau Prydain o Brutus lawr hyd at Wrtheyrn, Arthur a Cadwaladr. Golygwyd y testun gan Patrick Sims-Williams o lawysgrif o tua'r flwyddyn 1500, lle mae lluniau, am y tro cyntaf yng Nghymru - yn cyd-fynd a'r naratif.

£30.00 -