LEWIS MORRIS AND THE CARDIGANSHIRE MINES

Lewis Morris a land agent, settled in Cardiganshire in 1742 and soon became involved in disputes between the crown and local landowners over mineral ownership. He prepared a detailed report on the mines in the hill country to the East of Aberystwyth - this volume publishes details of his descriptions with plans and maps.

Pages:  89

Roedd Lewis Morris yn asiant tir, a sefydlodd yn Sir Aberteifi yn 1742 ac yn fuan daeth yn rhan o anghydfod rhwng y goron a thirfeddianwyr lleol dros berchnogaeth mwynau. Roedd e wedi paratoi adroddiad manwl ar y mwyngloddiau am y mynyddai i ddwyrain o Aberystwyth - mae'r gyfrol hon yn cyhoeddi manylion am ei ddisgrifiadau gyda chynlluniau a mapiau.

89 o dudalennau

£7.50 -