KYFFIN WILLIAMS CALENDAR 2019CALENDR KYFFIN WILLIAMS 2019

This wall calendar, features 12 iconic paintings by one of Wales' most prominent artists - Kyffin Williams.  Each page measures 21cm x 21cm  with a punched hole for display.

The National Library of Wales and Kyffin Williams had a close relationship, and upon his death in 2006, a large section of his estate came to the Library, which now possesses the largest number of Kyffin Williams works in the world.

Mae'r calendr wal hwn, yn cynnwys 12 o baentiadau eiconig gan un o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru - Kyffin Williams. Mae pob tudalen yn mesur 21cm x 21cm  efo thwll i'w harddangos.

Roedd gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Kyffin Williams berthynas agos, ac ar ei farwolaeth yn 2006, daeth rhan fawr o'i ystâd i'r Llyfrgell, sydd bellach yn meddu ar y nifer fwyaf o weithiau Kyffin Williams yn y byd.

£3.00 -