KEYRING - KYFFIN WILLIAMS - ERYRI/SNOWDONIACYLCH ALLWEDDI - KYFFIN WILLIAMS - ERYRI/SNOWDONIA

The National Library of Wales has a remarkable collection of Sir Kyffin Williams' original watercolours, drawings and oil paintings.  The National Library has reproduced this wonderful keyring, featuring Eryri/Snowdonia.  This item is exclusive to the National Library of Wales shop.

Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru gasgliad nodedig o ddyfrlliwiau gwreiddiol, lluniau a phaentiadau olew gwreiddiol Syr Kyffin Williams. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu'r cylch allweddi hwn, sydd yn dangos Eryri/Snowdonia.  Mae'r eitem hyn yn unigryw i siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

£5.50 -