KEYRING - GEOFF CHARLES COLLECTION - LIVE BEESCYLCH ALLWEDDI - CASGLIAD GEOFF CHARLES - LIVE BEES

The National Library of Wales have a remarkable collection of Geoff Charles photographs, and have reproduced some of his work on this keyring.  With a high gloss finish print on one side and the National Library of Wales logo on the other - a great affordable present!  This item is exclusive to the National Library of Wales.

Size of keyring - 5.5cm x 5.5cm

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru gyda chasgliad hynod o ffotograffau Geoff Charles, ac maen nhw wedi ailgynhyrchu peth o'i waith ar y cylch allweddi hwn. Gyda gorffeniad sglein uchel ar un ochor, a logo Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar yr ochor arall - anrheg fforddiadwy wych! Mae'r eitem hon yn gyfyngedig i'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Maint y cylch allweddi - 5.5cm x 5.5cm

£4.50 -